Η Εταιρία
Η Εταιρία

Ποιοι Είμαστε

Η Mellon Energy είναι μια νέα και πρωτοποριακή εταιρεία του πράσινου επιχειρηματικού τομέα. Ενεργειακή αποδοτικότητα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εμπόριο ενέργειας, ασφάλεια εφοδιασμού, περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθαρές επενδύσεις είναι ένα δείγμα των τομέων στους οποίους εμπλεκόμαστε. 

Μετατρέπουμε καινοτόμες ιδέες σε βιώσιμες δράσεις!