Ολοκληρωμένες Λύσεις

Ολοκληρωμένες Λύσεις

Στη Mellon Energy, παρέχουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένες λύσεις, από το σχεδιασμό μέχρι τη λειτουργία και τη συντήρηση, για πλήθος ενεργειακών, περιβαλλοντικών και ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών. Αναλαμβάνουμε την εκτέλεση έργων με συμβόλαια μελέτης, προμήθειας εξοπλισμού και εγκατάστασης. Οι λύσεις που παρέχουμε είναι:

 • Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και βιομηχανίες
 • Εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
  • Φωτοβολταϊκά μικρής και μεγάλης κλίμακας εγκατεστημένα στο έδαφος και σε στέγες κτιρίων.
  • Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με τη χρήση βιομάζας που προέρχεται είτε από ενεργειακές καλλιέργειες είτε από την ενεργειακή αξιοποίηση γεωργικών και δασικών υπολειμμάτων.
  • Μικρής κλίμακας αιολικές εγκατστάσεις.
 • Πράσινα κτίρια.
 • Διαχείριση αστικών, αγροτικών, νοσοκομειακών και βιομηχανικών στερεών και υγρών αποβλήτων.
 • Κομποστοποίηση οργανικών αποβλήτων.
 • Εφαρμογές φωτισμού χαμηλής κατανάλωσης εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και αυτόνομων φωτιστικών σωμάτων με χρήση φωτοβολταϊκών και συσωρευτών ηλεκτρικής ενέργειας.