Φωτοβολταϊκά σε Στέγες

Στη Mellon Energy στόχος μας είναι, χρησιμοποιώντας προηγμένη τεχνολογία, να συμβάλουμε στη δημιουργία των βιώσιμων πόλεων του παρόντος και του μέλλοντος. Σήμερα χιλιάδες σπίτια, κτίρια γραφείων, επιχειρήσεις, εμπορικά κέντρα, βιομηχανικά κτίρια, τεχνολογικά και βιομηχανικά πάρκα έχουν τη δυνατότητα να συλλέγουν την ηλιακή ενέργεια και να γίνουν παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας. Όλα τα κτίρια στο εγγύς μέλλον θα παράγουν μέρος των αναγκών τους από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα μπορούν ακόμη να είναι ενεργειακά αυτόνομα ή και κτίρια θετικής ενέργειας, δηλαδή να καλύπτουν όλες τις ανάγκες τους με ιδιοπαραγωγή και να διοχετεύουν την περίσσεια στο δίκτυο. Τέλος, προσθέτουμε μια νέα έννοια στον όρο κτίριο, θεωρώντας το και ως μονάδα παραγωγής ενέργειας.

Αξιοποιώντας την τεχνολογική εξέλιξη και την εμπειρία των συνεργατών μας, σχεδιάζουμε εξειδικευμένα φωτοβολταϊκά συστήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των πελατών μας, επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση των κτιρίων με το περιβάλλον. Αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό και την ολοκλήρωση έργων φωτοβολταϊκών με τρόπο οικονομικά αποδοτικό, αρχιτεκτονικά και αισθητικά ολοκληρωμένο και με τη μέγιστη δυνατή απόδοση ανά εγκατεστημένο κιλοβάτ.

Σήμερα, τρέχουν προγράμματα χρηματοδότησης για την προώθηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια, χωρίζοντάς τα σε κατηγορίες ανάλογα με τη χρήση, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και την προβλεπόμενη ισχύ της εγκατάστασης. Αναλόγως με την κατηγορία στη οποία ανήκει το κτίριό σας, το εντάσσουμε στο ανάλογο πρόγραμμα και το μετατρέπουμε σε μια φιλική προς το περιβάλλον κατασκευή που παράγει ένα σταθερό και εγγυημένο εισόδημα για τους ιδιοκτήτες του και συμβάλλει δραστικά στην προστασία του περιβάλλοντος. 

 

 Τα κτίρια κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:

  • Οικιακός καταναλωτής
  • Πολύ μικρή επιχείρηση
  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
  • Άλλο (εμπορικά κέντρα, κτίρια γραφείων, σχολεία, δημοτικά κτίρια, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, βιομηχανίες, βιοτεχνίες κ.α.) 

 

Εκμεταλευτείτε τον ήλιο και γίνετε παραγωγοί καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας!

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα εδώ "Φωτοβολταικά σε στέγες"


Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση των δυνατοτήτων του κτιρίου σας!