Κομποστοποίηση

Για όλους εμάς στη Mellon Energy, τα απορρίμματα οργανικής προέλευσης δεν είναι απόβλητα αλλά μια άγνωστη πηγή εισοδήματος. Εμείς “εξορύσσουμε” αυτόν τον αστικό πόρο και τον επαναδιανέμουμε στην κοινωνία σε μια χρησιμοποιήσιμη μορφή, το κομπόστ

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το σαράντα τοις εκατό (40%) των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) είναι οργανικά, η εφαρμογή ολοκληρωμένων συστήματων διαχείρισής τους περιλαμβάνει και τη διαδικασία της κομποστοποίησης. Αυτή η διαδικασία βασίζεται στην δραστηριότητα συγκεκριμένων αερόβιων μικροοργανισμών που ζουν γύρω μας.

Σημαντικοί παράγοντες για την ομαλή ανάπτυξη αυτών των μικροοργανισμών και την επιθυμητή δραστηριότητά τους είναι το είδος των απόβλητων, η τεχνική κομποστοποίησης και οι περιβαλλοντικές συνθήκες. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένοι:

  1. Η διακύμανση της θερμοκρασίας ανάμεσα στούς σαράντα (40ºC) και τους εξηνταπέντε (65ºC) βαθμούς Κελσίου είναι απαραίτητη για την εξαφάνιση των παθογόνων μικροοργανισμών, παράσιτων, κτλ. 
  2. Το οξυγόνο (Ο2) είναι απαραίτητο επειδή πρόκειται για μια αερόβια διαδικασία.
  3. Η υγρασία κατά την διάρκεια της διαδικασίας πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ σαράντα (40%) και εξήντα (60%) τοις εκατό.
  4. Η αναλογία μεταξύ άνθρακα και αζώτου (C/N) πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα στο 25 και το 35.

Το compost είναι ένας τύπος οργανικού υποστρώματος που έχει δημιουργηθεί με φυσικό τρόπο μέσω της βιοχημικής αποσύνθεσης βιολογικών αποβλήτων σε ένα περιβάλλον με οξυγόνο αποφεύγοντας τη σήψη. Όταν το compost προέρχεται από αυτή τη διαδικασία αποτελεί ιδανικό βελτιωτικό εδάφους και συνεπώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λίπασμα. Επίσης, αποτελεί το προϊόν βάση της βιολογικής καλλιέργειας.


Στη Mellon Energy προσφέρουμε την ιδανική λύση

σε κάθε παραγωγό οργανικών αποβλήτων

λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση του τελικού προϊόντος, του κομπόστ.


Οικιακή κομποστοποίηση (μικροί παραγωγοί)

Οι συσκευές της σειράς Μulticomp είναι χειροκίνητες, περιστροφικές, απομονωμένες από το περιβάλλον και με ένα μέχρι τρεις θαλάμους υποδοχής οργανικών αποβλήτων. Απευθύνονται σε κατοικίες, μικρά αγροκτήματα, μικρά καταστήματα κ.α. Το κομπόστ που παράγεται μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί από τον ίδιο τον παραγωγό για τη λίπανση του εδάφους.

 

 Χωρητικότητα(λίτρα)

 άτομα

 +κήπος (μ2)

 Μulticomp1

 130

 2-4

 100

 Μulticomp2

 260

 4-6

 500

 Μulticomp3

 390

 4-8

 500/2000

 

Δείτε φωτογραφίες εφαρμογών:

Multicomp1

Multicomp2

Multicomp3


Αυτοματοποιημένες μονάδες (μεσαίοι και μεγάλοι παραγωγοί)

Οι σειρές Biocomp Comercial και Biocomp Industrial απευθύνονται σε μεσαίους και μεγάλους παραγωγούς οργανικών αποβλήτων. Πρόκειται για αυτοματοποιημένες περιστροφικές μηχανές κλειστού τύπου, απομονωμένες, με σύστημα εξαερισμού, θρυμματισμού, ανάμιξης και εξαγωγής του τελικού προϊόντος. Είναι κατάλληλες για τοποθέτηση σε στρατόπεδα, βιομηχανίες τροφίμων, ξενοδοχεία, αγροκτήματα, σφαγεία, ιχθυοκαλλιέργειες, πολυκατοικίες, γήπεδα γκολφ, μεγάλα εμπορικά κέντρα κ.α.

Δείτε τον κατάλογο με τα προϊόντα εδώ.


Κομποστοποίηση ανοιχτού πεδίου (μικρο-μεσαίοι και μεγάλοι παραγωγοί)

Όταν ο βασικός σκοπός της κομποστοποίησης δεν είναι η απλή διαχείριση των οργανικών αποβλήτων άλλα και η μετατροπή του σε κομπόστ Α+ ποιότητας (δηλαδή soil- and environmentally friendly humus) για την εμπορική διανομή του, προσφέρουμε την λύση της δημοτικής-αγροτικής κομποστοποίησης.

Η μεθοδολογία μετατροπής των οργανικών αποβλήτων (στερεά και υγρά) σε κομπόστ (λίπασμα οργανικής προέλευσης) που εφαρμόζεται από τη Mellon Energy, πραγματοποιείται πολύ πιο γρήγορα (6 εβδομάδες) σε σχέση με τις συνηθισμένες πρακτικές (3- 5 μήνες). Η γρήγορη αποσύνθεση οφείλεται στο συνεχή έλεγχο των μεταβλητών (θερμοκρασία, υγρασία, τιμές CO2, pH και οξυγόνωση) που χρειάζονται οι μικροοργανισμοί για τη μετατροπή της οργανικής ύλης σε κομπόστ Α+ ποιότητας. Αυτό σημαίνει δυνατότητα επεξεργασίας μεγαλύτερων ποσοτήτων οργανικών και αγροτικών αποβλήτων με λιγότερα μέσα και ταυτόχρονα, μεγαλύτερη παραγωγή τελικού προϊόντος (κομπόστ).