Φωτισμός

Η Mellon Energy οδηγεί τη μετάβαση στη νέα εποχή του φωτισμού. Η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αποτελούν βασικά ζητήματα για κάθε σύγχρονο ιδιωτικό ή δημόσιο οργανισμό.
Οι λόγοι για την αναβάθμιση του συστήματος φωτισμού σας απο τη Mellon Energy είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και κατ’ επέκταση του λειτουργικού κόστους, η βελτιστοποίηση της ποιότητας του φωτισμού, η προστασία του περιβάλλοντος και η βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης του οργανισμού σας.
Στη  Mellon Energy σχεδιάζουμε και εγκαθιστούμε καινοτόμες λύσεις φωτισμού για γραφεία, κατοικίες, δημόσιους χώρους, βιομηχανικά κτίρια, μνημεία, δρόμους και εμπορικά κέντρα.


Αφού έρθετε σε επαφή μαζί μας θα προχωρήσουμε σε μια σειρά ενεργειών για να βρούμε ποιο θα ήταν το κατάλληλο σύστημα για τις ανάγκες σας. Τα βήματα που ακολουθούμε είναι τα εξής:  

 • Ανάλυση της βιωσιμότητας της επένδυσης
 • Ενεργειακή επιθεώρηση
 • Υπογραφή σύμβασης
 • Μελέτη φωτισμού
 • Ενεργειακή μελέτη
 • Χρονικός προγραμματισμός
 • Προμήθεια υλικών
 • Εγκατάσταση συστήματος φωτισμού
 • Εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης
 • Συντήρηση
 • Εξυπηρέτηση πελάτη

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση και συμβουλές!