Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Στη mellon energy, βοηθάμε τους πελάτες μας να μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα και να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί βελτιώνοντας την ενεργειακή τους απόδοση και μειώνοντας ταυτόχρονα το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Επίσης, δημιουργούμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για δυναμική ανάπτυξη και πρωτοπορία στις νέες κοινωνικές και επιχειρηματικές συνθήκες της «πράσινης οικονομίας». Για να πετύχουμε τους στόχους των πελατών μας παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος.

 • Έρευνα και ανάλυση αγοράς
 • Ενεργειακή αποδοτικότητα
 • Ενεργειακή πολιτική
 • Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Νομοθεσία
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • Εμπόριο ενέργειας
 • Διαχείριση αποβλήτων
 • Πράσινα κτίρια
 • Κλιματική αλλαγή
 • Μειώση περιβαλλοντικού αποτυπώματος
 • Οικονομία του άνθρακα