Πράσινα Συμβόλαια

Δημιουργούμε μακροχρόνιες συμβατικές σχέσεις με τους πελάτες μας, παρέχοντας υψηλού επιπέδου τεχνική υποστήριξη, συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διαχείρισης, σχετικά με ενεργειακά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Επίσης, εγγυόμαστε να τους κρατάμε ενημερωμένους και έτοιμους για νέες νομοθεσίες και απαιτήσεις όπως πιθανή αναγκαστική αύξηση της ενεργειακής τους απόδοσης, μείωση των εκπομπών, αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία, στις πηγές ενέργειας και τη χρήση των φυσικών πόρων. Ένα πράσινο συμβόλαιο μπορεί να περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως ανάλυση λογαριασμών και καταναλώσεων, διαχείριση ενέργειας, κατάστρωση περιβαλλοντικής στρατηγικής, ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού και ανάλυση ρίσκου, green marketing, αποδοτικά προγράμματα συντήρησης και ολοκληρωμένη διαχείριση εγκαταστάσεων.