Πράσινες Επενδύσεις

Στο σύγχρονο, ανταγωνιστικό και ασταθές επενδυτικό περιβάλλον, βοηθάμε τους πελάτες μας να μετατρέψουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες σε επικερδείς επιχειρήσεις. Η εξειδικευμένη σε πράσινες επενδύσεις ομάδα μηχανικών, οικονομολόγων, manager, νομικών και marketers εγγυάται την επιτυχία κάθε είδους επένδυσης. Εξ αιτίας της εμπειρίας μας, υπάρχει η δυνατότητα να εμπλακούμε σε οποιοδήποτε στάδιο μιας επένδυσης, από τη μελέτη σκοπιμότητας και την επιλογή της κατάλληλης τοποθεσίας μέχρι την κατασκευή και λειτουργία της παραγωγικής μονάδας. Παρέχουμε μια σειρά υπηρεσιών που μας δίνουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε και να υποστηρίξουμε κάθε είδους πράσινη επένδυση. Σταθμοί παραγωγής ενέργειας με φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, εφαρμογές ενεργειακής αποδοτικότητας, ηλιοθερμικά συστήματα, μονάδες παραγωγής και καύσης βιοαερίου, παραγωγή και καύση βιομάζας και ανάπτυξη ευφυών δικτύων, είναι ένα δείγμα των επενδυτικών σχεδίων που μπορούμε να υποστηρίξουμε.

  • Μελέτες σκοπιμότητας
  • Σχεδιασμός
  • Αδειοδότηση
  • Προώθηση
  • Χρηματοδότηση
  • Παρακολούθηση
  • Διαχείριση του έργου
  • Υλοποίηση της επένδυσης
  • Λειτουργία
  • Συντήρηση