Επιθεωρήσεις - Εκτιμήσεις

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα με σκοπό να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να κατανοήσουν καλύτερα τη δραστηριότητά τους. Με τη χρήση κατάλληλων υλικών, εξοπλισμού και λογισμικού αναλύουμε σε βάθος κάθε πτυχή μιας δραστηριότητας κάνοντας το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα προς τη βελτίωση της ενεργειακής και περιβαλλοντικής απόδοσης των πελατών μας.

  • Ενεργειακές επιθεωρήσεις
  • Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις και υπολογισμός του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
  • Υπολογισμός χρήσης φυσικών πόρων